Gürcistan da Nasıl Şirket Kurarım

GÜRCİSTAN’DA FİRMA KURMAYA DA ŞUBE AÇMA PROSEDÜRÜ

         Bu ülkede firma kurma ya da ofis açmaya yönelik işlemler şu şekildedir.

1. Gürcistan’da Firma Kurulması Bu işlemler tamamlandıktan sonra Gürcistan vatandaşlarına tanınan bütün hak ve yükümlülükler eşit olarak yabancılara da sağlanmaktadır. Buna paralel olarak şirkette Gürcü ortak yada Gürcü Müdür bulundurma şartı yoktur. Ülkede kurulacak şirket için genellikle tavsiye edilen şekil Limited (Ltd.) şirkettir. Bu şirket tüzüğüne göre bir ya da birden fazla şirket kurucu ortağı olabilir. Buna göre gerekli belgeler şunlardır:

 • Şirket sermayesi için en az 200 Lari bankaya yatırılmalıdır. Bu sermaye nakit olarak da olabilir. Şirket kuruluş işlemlerinden sonra (yaklaşık 10 gün) anılan nakit sermaye geri çekilip şirket faaliyetleri için kullanılabilir.
 • Şirket faaliyetlerini yürütebilmesi için bir ofis gerekmektedir.
 • Şirket kurucularının/ortaklarının kimlik bilgileri, adresleri, sermaye pay dağılımı, Müdürün ve Genel Müdürün kimler olacağı hakkında bilgiler gerekmektedir.
 • Kuruluş işlemleri ortalama 1 ila 3 günde tamalanmakta olup, şirket belgeleri, mühür ve makbuzlar şirket yetkililerine yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmektedir.
 • Anılan bu işlemler için hukuk büroları, kurulacak olan firmanın niteliğine göre hizmet bedeli talep etmektedirler.

2. Gürcistan’da Şube Açılması Türkiye ya da başka bir ülkede mevcut herhangi bir şirketin Gürcistan’da şube ya da temsilcilik ofisinin açılmasına yönelik işlemler ve belgeler şunlardır:

  • Şirketin kuruluşu ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirket Tüzüğünün” Gürcüceye tercümesi.
  • Şirket müdürünün ya da Yönetim Kurulu yetkililerinin Gürcistan’da şube ya da temsilcilik açılması hakkında bir karar alması.
  • Gürcistan’da faaliyette bulunmak için yine şirket müdürü ya da Yönetim Kurulunca yetkili şahsın veya müdürün/temsilcinin atanmasına dair alınacak karar.
  • Gürcistan’da açılması planlanan ofisin/büronun faaliyette bulunabilmesi için, ofisin/büronun adresi yetkilisince hazırlanacak onay yazısı (noter onaylı).
  • Şirketin Gürcistan’daki temsilcisi ya da müdür olarak atanan şahsın kimlik bilgileri, mesleği, adresi ve görev ve yetkisini belirten bir yazı.
  • Bütün yukarıda belirtilen ve Türkiye’de yapılması gereken bütün belgelerin hepsinin Gürcüceye tercüme edilmesi, Gürcistan Büyükelçiliği (Ankara’da) ya da Konsolosluk birimlerince (Trabzon, İstanbul ve İzmir) onaylanması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra anılan belgeler Gürcistan’ daki yetkili makam ya da birimlerce işleme alınmaktadır. ( Tüm evraklar Kaymakamlık yada Noterden Apostil yapılması yeterli. Gürcüce çeviri burada tercüme yapılması fiyat açısından daha düşüğe mal olmaktadır.)
 • Türkiye’de temin edilecek belgelere ilave olarak, Gürcistan yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanacak ek belgeler de resmi birim ya da kuruluşlara onay için sunulacaktır. Kuruluş, Mahkeme onayından sonra yaklaşık 4 gün içinde resmi statüye kavuşmuş olmaktadır.

Gerekli evrakları hazırlamadan önce lütfen bizimle irtibata geçin

ŞUBE KURULUM MASRAFLARI TÜM İŞLEMLER DAHİL 1400 $ DIR

ŞİRKET KURULUM MASRAFI KURA BAĞLI OLARAK 1100 – 1150 $ ARALIĞINDA DEĞİŞMEKTEDİR

PAYPAL İÇİN ŞİRKET KURULUM 

Gürcistan’da şirket kurma masrafları

Şirket kurmak için ayrılması gereken bütçe 1150$ . Bu tutara yaklaşık 100 TL vekaletname ve yol parası masraflarını ekleyebilirsiniz. Bu tutara ek olarak aylık ve yıllık olarak periyodik ödenmesi gereken masraflar var.

2) Banka hesabı açma Öğleden önce işlemlerin başladığını varsayarak aynı gün içinde şirket kurma işlemleri tamamlanıyor ve birlikte TBC Bank üzerinden banka hesabı açılıyor. Bu bankanın tercih edilme nedeni PayPal ile çalışıyor olmasıdır. Banka hesabı açıldıktan kartın ulaşması 5 gün kadar sürüyor. Vakit ve konaklama için bütçe ayırma şansınız varsa kartı Gürcistan’da teslim alabilirsiniz. İşlemler bittikten sonra hemen geri dönmeniz halinde vekaletnameye banka kartı almayla ilgili ilaveler yaparak aracı şirkete teslim edilmesi sağlanabilir. Kartı şirketimize teslim edildikten sonra Türkiye’deki adresinize postalanır.

3) Şirket adresi olarak gösterilecek ofis. (150$ – 200$) Normal şartlarda şirket adresi göstermek için bir ofis tutulmalı. En kötü ihtimalle aylık 150 – 200$ gibi bir rakam ofis kirasına ayrılması gerekiyor. Ancak şirketimiz size bir ofis adresi sağlayabilir. Ek olarak yıllık 500$ Bu sayede aylık yüksek mablağlı kira masrafını gider kaleminden silebilirsiniz.

4) Yıllık stopaj (Toplam 650$) Kira tutarı üzerinden stopaj alınıyor ve yıllık 650 $‘ye tekabül eden bir stopaj ödenmesi gerekiyor. Stopaj her 6 ayda bir 325 $ olarak ödenir. Şirket adresi olarak şirket mülkü gösterildiğinde bu tutarın yarısı olan 375 $‘in kontrat yapıldığında ödenmesi gerekli.

5 ) Aylık muhasebeci ücreti Aylık Fatura işlem hacmine göre  muhasebeci ücreti değişmektedir. Kabaca örnek vermek gerekirse aylık 100-150 fatura işlenmesi edilmesi halinde yaklaşık 450 – 500 Lari muhasebeci ücreti ödenir.

  • Gürcistan’da yıllık 100.000 Lariye kadar yapılan satışlar KDV den muaftır, bu rakam yaklaşık 40.000 Amerikan Dolarına denk gelir.
  • Vergilendirme konusun çok sıkı olduğu için yapılan en küçük tutarlı satışa dahi fatura kesmek zorunludur.(Ayrıntılar için aracı şirketimiz yardımcı olacaktır.)
  • Gürcistan’da klasik kağıt fatura sistemi yerine elektronik fatura kullanılır.
  • Her satış için ayrı fatura kesilebileceği gibi aylık toplam tahsilat tutarı birkaç fatura halinde kesilebilir.
  • Vergiden muaf olan 40.000$ satış tutarının aşılması halinde, aşım tutarı üzerinden yapılan kârın %18’i vergi olarak ödenir.

Genel Toplama gelecek olursak 1150$ gibi bir maaliyet tutmaktadır

Gürcistan’da şirket açmak

ve

Yurt dışı PayPal hesabı hakkında merak edilen & bilinmesi gerekenler

– Yurt dışı PayPal hesabıma Türkiye’den giriş yaparsam hesabım kısıtlanır mı? Şirket açılış işlemleri tamamlanıp PayPal hesabınızı açtıktan sonra hesap e-posta adresinizi info@exengrup.com adresine gönderebilirsiniz. Hesap bilgileriniz ilgili birime iletildikten sonra herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmazsınız.

– Şirket açılışı sonrasında resmi işlemleri yürütmeye kim yardımcı olacak? Şirket açık olduğu sürece ve aylık masraflar ödendikçe şirketimiz ile her zaman iletişim halinde olunabilir, destek alabilirsiniz.
– Türkiye’de yapılan masrafları gider olarak gösterebilir miyim? Yapılan masrafları alınan ürünleri, Gürcistan’daki şirketinize faturalandırılmanız halinde bu harcamalar gider olarak gösterilebilir.
– Kargo ücreti gider olarak gösterilebilir mi? Yurt dışı kargo olarak genellikle PTT Kayıtlı Küçük Paket hizmeti kullanılıyor. Gönderim makbuzlarını saklayıp bulunduğunuz bölgenin merkez postanesine giderek ödediğiniz kargo ücretleri için fatura alabilirsiniz. Fatura kesme ve vergilendirme