Gürcistan da İş Olarak Neler Yapılır

Gürcistan İçin Ufak İp Uçları NE ALINIR, NE SATILIR? Gürcistan gerek alan olarak gerekse nüfus bakımından küçük bir ülke. Ama aynı zamanda büyük fırsatları barındıran bir ülke. Gürcistan’da üretim yok denecek kadar az. Neredeyse her şeyi ithal ediyor. Bu nedenle uygun fiyat olmak şartıyla Gürcistan’a iğneden ipliğe her şeyi satmak mümkün. Bu yönüyle bakıldığında, Gürcistan yeni pazar arayan ihracatçılar için çok uygun bir ülke. Kimyasal gübre ve ilaçlarla kirlenmemiş toprakları, Gürcistan’da tarım sektörünü öne çıkarıyor. Tüm ürünler, organik. Sebze ve meyveler, doğal ve lezzetli. Bu durum, dünyadaki yeni trend için paha biçilmez bir fırsat anlamına geliyor. Zira dünyada tüketiciler, organik ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Dolayısıyla sebze ve meyve ithalatı yapmak isteyen firmalar, Gürcistan’ı büyüteç altına almalı. öte yandan yatırımcılar için çok önemli bir gelişme de sözkonusu. Gürcistan, geçen ay sonunda Avrupa Birliği ile Ortaklık anlaşması imzaladı. Bu, Türkiye’nin 1995 yılında AB ile imzaladığı Gümrük Birliği anlaşmasına benziyor. Bu yönüyle bakıldığında, Gürcistan’da üretim yapan girişimciler, mal ve hizmetlerini AB ülkelerine gümrüksüz olarak satma şansını da yakalamış olacak. YABANCI YATIRIMCILARA NE TüR HAKLAR TANINIYOR? Gürcistan’da yabancı yatırımlar 12 Kasım 1996 tarihinde onaylanan “Yatırımların Teşviki ve Korunması” Kanunu ile güvence altına alındı. Söz konusu Kanun’da yatırımın tanımı yapılarak, yabancı yatırımcılara Gürcü vatandaşlara tanınan hak ve kolaylıkların aynısının tanınması öngörüldü. Ayrıca yatırımların Gürcistan hükümeti tarafından kamulaştırılması durumunda yatırımın reel piyasa değerinin ödenme zorunluluğu, anlaşmazlık halinde yatırımcının Gürcistan mahkemelerine ve uluslararası tahkim kuruluna başvurma hakkı bulunuyor. Yatırımcı tazminat bedelini serbetçe transfer hakkına sahip. EN çOK HANGİ üLKELER YATIRIM YAPIYOR? Gürcistan’a 2013 yılında 913 milyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapıldı. Bu yatırımların büyük kısmını Alman ve Türk yatırımcılar gerçekleştirdi. 2012 yılı verilerine göre yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde 20’2si enerji, yüzde 18’i imalat ve yüzde 18’2’si de finans sektörüne yapıldı. Yabancı yatırımcının Gürcistan’a kayıtlı olması şartıyla menkul kıymet, şirket, bina gibi yatırım olarak tanımlanan varlıkları satın almasında bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak yabancı yatırımcıların tarım arazisi satın alması yasaklanmış, söz konusu arazilerin Gürcistan’da kurulu şirket üzerine 49 yıllığına kiralamasına olanak tanınmış. Gürcistan’da yatırımlara Türkiye benzeri bir teşvik sistemi uygulanıyor. GüRCİSTAN YATIRIM üSSü OLACAK Bağımsızlığın ardından yaşanan zorlu dönemlerde Türkiye, her zaman Gürcistan’ın yanında oldu. Komşu ülkenin kendi ayakları üzerinde durması, bağımsızlığını pekiştirmesi, bölgesinde barış ve istikrarı sağlayan bir ülke olması için çaba harcayan Türkiye diğer yandan, Gürcistan’ın en önemli hedefleri arasında bulunan Avrupa Birliği ve NATO’ya entegrasyon konularında da önemli destek sağladı. Bu durum iki ülkenin dostluğunu daha da pekiştiriyor. Son 10 yılda Batı ile entegrasyon yönünde ciddi adımlar atan Gürcistan, NATO ile özel bir ilişki geliştirdi ve Türkiye Gürcistan’ın bu doğrultudaki çalışmalarının en önemli destekçileri arasında yer aldı. Avrupa Birliği’yle 27 Haziran’da Ortaklık Anlaşması imzalayan Gürcistan, bu hamleyle AB ile ilişkilerinde de ileri bir safhaya ulaştı. Bu Ortaklık Anlaşması’nın bir parçası olarak devreye girecek olan Genişletilmiş ve Derinleştirilmiş Serbest Ticaret Anlaşması’yla birlikte, Gürcistan’da üretilecek mal ve hizmetler, Avrupa ülkelerine gümrük vergisi olmadan girebilecek. AB ile hayata geçirilen bu serbest ticaret anlaşmasıyla artık 4.5 milyonluk bir pazar olmaktan çıkan ve 400-500 milyonluk Avrupa pazarına açılan yeni bir kapı haline gelen Gürcistan, böylece yabancı yatırımcılar için çok daha cazip bir pazar haline gelecek. Ekonomisi giderek gelişen Gürcistan, aynı zamanda uluslararası standartlarda, yatırımcıya güven veren politikalar izleyen bir ülke. Gürcistan hâlihazırda dünyada en rahat yatırım yapılabilen ülkeler sıralamasında 8. konumda. Yatırım dostu bir mevzuata sahip olan Gürcistan’da öncelikli sektörlerde yabancı yatırımcılara çeşitli teşvikler de sunuluyor. Hem fiziken, hem zihnen çok yakın olması nedeniyle yatırımcılarımız için oldukça cazip bir pazar olan Gürcistan’a gelmek isteyen iş adamlarımız, uzun vadeli ve üretim odaklı yatırım düşündüğünde ciddi destekler alabilirler. Avrupa’ya açılmak isteyen yatırımcılarımız için de Gürcistan artık önemli bir yeni kapı niteliğinde. Zira gelişmeler bu ülkenin yakın zamanda AB bağlantılı önemli bir üretim üssü haline dönüşebileceğine işaret ediyor. FIRSATLAR üLKESI GüRCISTAN TUĞRUL ERKİN Gürcistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projeleri uluslararası ekonomik ve jeostratejik dengeleri etkileyen girişimlerdir. 1991 Yılında bağımsızlığını ilan eden Gürcistan, o tarihten itibaren Türkiye ile çok yakın ticari-ekonomik ve kültürel işbirliğine girdi ve geçen 23 yıllık dönemde ülkelerimiz arasında sıkı dostluk ve kardeşlik ilişkileri kuruldu. İki ülke arasındaki ilişkiler sadece iki tarafı ilgilendiren konularla sınırlı kalmayıp, bölgesel ve uluslararası çerçevede değerlendirilmeli. Nitekim, Gürcistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projeleri uluslararası ekonomik ve jeostratejik dengeleri etkileyen girişimlerdir. Yapımı süren Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı bu zincirin çok önemli halkalarından biri. Gürcistan ile aramızda vizesiz hatta pasaportsuz seyahat mümkün, Serbest Ticaret anlaşması var. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Bugün Türkiye Gürcistan’ın dış ticaretinde en büyük partnerdir. Gürcistan’ın toplam ihracatının yüzde 7’si Türkiye’ye (182 milyon dolar), toplam ithalatının yüzde 17’si Türkiye’den (1,5 milyar dolar) olmak üzere toplam dış ticaretinin yüzde 14’ü Türkiye’yledir. Bu Türk dış ticaretinin elde ettiği en büyük rakamdır. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Gürcistan Türkiye’de yeterince tanınmıyor. Kaldı ki Türkiye’de yaşayan Gürcistan kökenli 2 milyon vatandaşımız var. Gürcistan’ın Türkiye’de kendisini daha fazla tanıtması gerektiğini düşünüyorum. Gürcistan kendisini Türk halkına ve Türk girişimcisine daha iyi anlatmalı. DEİK bu konuda en büyük destekçi olacak. çok büyük bir turizm potansiyeli var. Her yıl milyonlarca Türk yurt dışına tatile gidiyor. Güzel doğası ve mimarisi olan Gürcistan’a daha fazla Türk turist gitmeli. Gürcistan’a gitmek Türkiye’de moda olmalı. Türk turizm şirketleri harekete geçirmeliyiz ki bu bir örnek alınacak başarı öyküsü olur. Uluslararası finans kuruluşu (IFC) ve Dünya Bankası’na (WB) göre Gürcistan Doğu Avrupa’da ve Sovyetler Birliği sonrasındaki tüm ülkeler arasında iş yapmanın en kolay olduğu ülke. Gürcistan son yıllarda yaptığı köklü değişiklikler, düşük yolsuzluk oranları ve yabancı şirketlere sağlanan hızlı iş kurma imkanlarıyla dikkatleri çekiyor. Bu başarının altında ülkenin bu dönemde hızlı uyguladığı reformlar yatıyor. Zira Gürcistan 2005-2010 yılları arasında dünyanın en reformcu ülkesi seçildi. 2010 yılından itibaren Gayri Safi Milli Hasıla’sındaki (GSMH) reel büyüme minimum yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yapısal değişikliklerin bir diğer önemli sonucu da ülkenin bugün, yabancı yatırımcılar için daha popüler destinasyonlardan biri haline gelmesi oldu. ülkedeki vergi sayısı 21’den 6’ya indi ve vergi oranları da düşürüldü. Bugün birçok verginin online ödenmesini sağlayan yeni sistem, başka birçok prosedürü de kolaylaştırdı Bunun yanında gümrük işlemlerinde de ciddi kolaylıklar sağlandı. Gümrük tarifeleri reformu sayesinde hem maliyetler, hem bürokrasi ciddi ölçüde azaldı. İhracat tarifelerinin sayısı yüzde 90’a indi ve eskiden 16 olan tarife sayısı 3’e düşürüldü. Uluslararası finans kuruluşu (IFC) ve Dünya Bankası’na (WB) göre Gürcistan Doğu Avrupa’da ve Sovyetler Birliği sonrasındaki tüm ülkeler arasında iş yapmanın en kolay olduğu ülke. Gürcistan son yıllarda yaptığı köklü değişiklikler, düşük yolsuzluk oranları ve yabancı şirketlere sağlanan hızlı iş kurma imkanlarıyla dikkatleri çekiyor. Bu başarının altında ülkenin bu dönemde hızlı uyguladığı reformlar yatıyor. Zira Gürcistan 2005-2010 yılları arasında dünyanın en reformcu ülkesi seçildi. 2010 yılından itibaren Gayri Safi Milli Hasıla’sındaki (GSMH) reel büyüme minimum yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yapısal değişikliklerin bir diğer önemli sonucu da ülkenin bugün, yabancı yatırımcılar için daha popüler destinasyonlardan biri haline gelmesi oldu. ülkedeki vergi sayısı 21’den 6’ya indi ve vergi oranları da düşürüldü. Bugün birçok verginin online ödenmesini sağlayan yeni sistem, başka birçok prosedürü de kolaylaştırdı Bunun yanında gümrük işlemlerinde de ciddi kolaylıklar sağlandı. Gümrük tarifeleri reformu sayesinde hem maliyetler, hem bürokrasi ciddi ölçüde azaldı. İhracat tarifelerinin sayısı yüzde 90’a indi ve eskiden 16 olan tarife sayısı 3’e düşürüldü. GüRTİAD BAŞKANI KENAN YILDIRIM Gürcistan ile yapılabilir iş konuları üç ana dalda değerlendirilmeli. İhracat, ithalat ve yatırım. Buna göre Türkiye’ nin, Gürcistan’ a satabileceği başlıca ürünler: Hazır giyim bayan bay dış giysi, bluz ve gömlekler, kot pantolon kot etek, kot gömlek, kot mont, kot şort, kot bermuda, kot streç pantolon Dokuma Gömlek, bluz, etek, pantolon, mont, ceket, şort. Bermuda örme T-Shirt, sweat shirt, gömlek, bluz, pantolon, etek, hırka, kazak v.b Streç Dış giysi bluz, pantolon, bermuda, şort, etek, elbise İç Giyim Dokuma sütyen, külot, boxer, G-String, atlet, fanila v.b. örme büstiyer, sütyen, külot, boxer, G-String, pijama, gecelik v.b. Her türlü dokuma için karışımlı ve ya pamuk, yün, akrilik, viskon iplikler, çeşitli numaralarda üretimler yapılmaktadır. Taleplere göre dokuma ya da örme kumaşlar. Yine taleplere göre çeşitli enlerde ham, boyalı, baskılı v.b. pamuklu, yün, viskon, poplin istenilen oranlarda karışımlı kumaşlar. Gelinlik, tüller ve perdelik, döşemelik kumaşlar özel olarak fabrikalarımızda üretilmektedir. Kağıt ürünleri Standart ebatlarda kesilmiş paketlenmiş dosya, fotokopi kağıtları, eskiz kağıtları, çocuk bezleri, kadın pedleri, kağıt havlular, kağıt tuvalet havluları, kağıt mendiller, endüstriyel kağıt havlular, tuvalet kağıtları ve her türlü ebatlarda ve kalınlıklarda çizgili, kareli, düz çizgili defter üretimleri yapılmaktadır. Seramik ürünleri Ebatlı seramik yer döşemeleri, duvar seramikleri, dekoratif seramikler granit yer döşemeleri v.b. seramik banyo lavaboları, klozetler, banyo küvetleri seramik ya da akrilik, seramik, krom, cam, banyo, tuvalet aksesuarları. Her nevi inşaat malzemeleri ve her ebatta PVC temiz su pis su boruları. Binalarda Dış Cephe Isı Yalıtımı Mantolama Straforlu (Cappateck) Mavi strafor ve diğer çeşitler Mantolama çatlak sıvası, dolgu macunları, yapıştırıcı sıvalar, derz tülü, üst sıvalar Lamda değeri =0,032 Isı Yalıtım Sıvası, sadece mercan rulolarla sürülerek binanın tüm cephesinde uygulanan özel malzeme, ayrıca boya gerektirmez İstenilen renklerde üretim yapılabiliyor. Lamda değeri =0,035 çatı izolasyon malzemeleri kiremit altı ve çatı üstü poliüretan püskürtme Nem ve su konusunda tam verimli özel malzemeler, Temel su ve nem önleyici malzemeler. Havuz içi sızdırmazlık malzemeleri özel silikonlu malzemeler püskürtme ile havuz zemini kaplamaları, havuz yapımı ile ilgili her türlü malzemeler. Dış cephe ve iç cephe boya malzemeleri su bazlı, silikonlu, Akrilik esaslı boya malzemeleri ve astar malzemeleri. Her türlü yağlı boyalar, astar boyalar, tinerler macunlar. PVC pencere Hazır Malzemeler Montaj Atölyeleri için her ebatta ve renklerde Panjurlar manuel panjurlar, yarı otomatik kumandalı panjurlar, tam otomatik uzaktan kumandalı panjurlar, garaj kapıları tam otomatik uzaktan kumandalı, iş yerleri kapıları tam otomatik uzaktan kumandalı bina giriş bariyerleri uzaktan kumandalı, Binalara iş yerlerine fotoselli otomatik açılır kapı sistemleri Telekomünikasyon konusu, kurulumu IP-PBX telefon santalleri, yüksek çözünürlüklü IP kameralar, HD kalitede video konferans sistemleri, fiber optik ve bakır altyapı hizmetleri, data center ve network hizmetleri, yapısal kablolama hizmetleri, Samsung IP-PBX telefon santralleri Zeytin yağı, muhtelif ağırlık ebatlarında ambalajlanmış olarak, işlenmiş zeytinler, salamura zeytinler, yeşil zeytinler, çizik zeytinler, çekiç kırması zeytinler, kalamata zeytinler, dolma zeytinler (biberli, bademli), siyah sele zeytinler, siyah zeytinler. Gürcistan‘dan alım talebinde bulunulabilinecek ürünler Kırmızı şarap Beyaz şarap GDO‘suz tahıl (mısır, soya, ayçicek vb.) Taze balık Meşrubat , gazlı içecekler Yem ve katkı maddeleri