Gümrük & Muhasebe

Gümrük & Muhasebe

Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ile yapılan ticaret hacminin artması ile birlikte, hava, deniz, nehir, karayolu ve demiryolu taşıma sistemleri de gelişmiştir. Müşterilerimize esas tavsiyemiz, gümrük müşavirlerimizle temasa geçerek, işleme başlamadan önce, yapacakları işlemin detaylarını (mal cinsi, özelliği, tutarı vs) belirterek bilgi temin etmeleridir. Toplam yapılacak harcamaların hesaplanması (yaklaşık gümrük hesabı da dahil) ve gerekli olan dokümanların, analiz/gözetim raporlarının, sertifikaların neler olduğunun önceden öğrenilmesi açısından önemlidir. 

Müşterilerimize tavsiyemiz yasal gümrük mevzuatına uygun sistemlerle çalışmalarıdır. Bu, malın muhasebeleştirilmesi, nakledilmesi, depolanması ve satılması gibi sonraki aşamalarda kontrol kolaylığı ve kazanç sağlamaktadır. Müşterilerimizin kısa vadeli küçük kazançlar yerine, uzun dönemli sağlam adımlarla ilerleyecekleri yolu seçmelerini önermekteyiz.

Siz değerli müşterilerimizin gümrük hizmeti dışında muhasebe konusunda da yanmlız bırakmıyoruz. Bünyemizde bulunan mali müşavirlerimiz sizleri firmamız dışında başka hiçbir firmayla uğraşmanıza gerek bıraktırmıyor.